ХРАНА И НАПИТКИ

ХРАНА И НАПИТКИ (1)

Преглед на аминокиселината цистеин – действие и ползи

Цистеин е една от аминокиселините, които вземат пряко участие в производството на протеин, което обуславя нейния протеиногенен характер. Той обаче не се смята за есенциална аминокиселина, тъй като може да се произведе в тялото от други аминокиселини, най-вече метионин. Затова по-често може да го срещнем с определението полуесенциален.